Kalendarium | Länkar & dokument | Logga in  

Visselblåsning

Du som är anställd på E.K.A ska rapportera om du upptäcker saker som inte står rätt till och som du inte vågar ta med din chef.
Det kan röra sig om allt från allvarliga trakasserier till diskriminering.
Nedan finner ni vårt ”Visselblåsarformulär” där ni kan vara helt anonyma om ni önskar.
Läs mer om Visselblåsarlagen här.
Använd följande länk för att göra en anmälan: https://visselbox.se/Ekaassistans_och_Utbildning_AB
Det går också bra att skicka brev till oss anonymt på adressen:
E.K.A Assistans & Utbildning AB
Hyttvägen 2
733 38 Sala

Eller genom att ringa oss på telefonnummer 0224-137 38

 

Lite mer om Visselblåsarlagen
Riksdagen har den 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag.
Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021.
Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.

 

Skyldigheten att inrätta visselblåsarfunktioner för anställda, konsulter, praktikanter och andra personer som befinner sig i en arbetsliknande situation kommer att inrättas stegvis i enlighet med följande;

 

De oegentligheter som anmäls ska vara allvarliga, exempelvis ekonomisk brottslighet, mutbrott, miljöbrott, stora säkerhetsrisker samt allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
Vidare ska oegentligheterna vara begångna av en person i en ledande position eller en person som innehar en nyckelposition i verksamheten.

 

Vilket skydd har visselblåsaren?
Den nya visselblåsarlagen ersätter den befintliga lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Precis som idag ska det vara fortsatt förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier till exempel i form av uppsägning eller omplacering på grund av att denne har visslat. Vid brott mot detta kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

 

Gör din Visselblåsaranmälan här

https://visselbox.se/Ekaassistans_och_Utbildning_AB
Varför E.K.A Assistans?

  • Handplockad & utbildad personal
  • Personlig integritet
  • Trygghet, respekt och livskvalitet
  • Inviduellt anpassad handlingsplan
  • 24h jourtelefon
  • Samarbete med Legare Advokatbyrå
  • Hälsopedagog
  • Lång och bred erfaranhet
  • Nöjda kunder & assistenter
  • Tillstånd av SocialstyrelsenVisselblåsning

Du som är anställd på E.K.A kan rapportera eventuella oegentligheter genom vårt "Visselblåsarformulär".

Det kan röra sig om allt från trakasserier till diskriminering.

››   Ta mig till formuläret.

››  Ring oss idag!

0224 - 137 38
Navigera

›› E.K.A Assistans i Sala


Hyttvägen 2
733 38 Sala

Tel: 0224-137 38
Fax: 0224-137 39

›› E.K.A Assistans i Västerås


Slakterigatan 10
721 32 Västerås

Tel: 021-307 310
Fax: 021-307 312

›› E.K.A på Facebook